Akış Diyagramının Oluşturulması

Yapılacak otomasyon sisteminin karmaşık olma durumunu basitçe halletmede, sistemi anlatan akış diyagramlarının kullanımı çok önemlidir. Hangi anda hangi prosesin gerçekleşeceği, bu proseslerin hangi durumda hangi işlemi gerektirdiği, oluşturulacak olan akış diyagramı ile kolayca yönlendirilebilir.

Karşılaştırılacak değerlerin ve işlenecek verilerin sınıflandırılması ve adlandırılması, karmaşık sistemlerde programlama ve değerlendirme kolaylığı getirir. Sistemin sonradan karşılaşacağı sorunlara çözüm ararken de bu akış şemaları büyük kolaylık sağlayacaktır.