SCADA ve HMI

HMI = Human Machine Interface in baş harflerinden oluşmuştur. Tam olarak türkçeye çevrilirse insan makina arayüzü demektir. Örneğin PLC programıyla haberleştiğimiz, veri gönderdiğimiz; klavye, mouse gibi aletlerle, ya da dokunmatik olarak bilgi girdiğimiz, sistem ve makine ile iletişime geçmemizi sağlayan ara birimdir. Kısacası, bilgilerin sistemlere aktarılma işlemidir. Aynı tipte olmayan nesnelerin birbirleriyle haberleşmesi için kullandığımız arayüzdür.


SCADA terimi “Supervisory Control And Data Acquisition" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Türkçe’ye “Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi" olarak çevrilebilir. Kısacası; bilgisayarlardan, haberleşme aletlerinden, algılayıcılardan veya diğer aygıtlardan oluşturulmuş denetlenebilen ve kontrol edilen bir sistemin genel adıdır. En genel olarak enerji scadası (Elektrik - Su - Doğalgaz) ve proses scadası (fabrika - tesis otomasyonu) olarak ikiye ayrılır.

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler ile bunlarla ilgili cihazlardaki maliyet düşüşleri, büyüklü küçüklü her türlü sistemin otomasyonunu teknik ve ekonomik olarak yapılabilir hale getirmiştir. Örneğin su dağıtım ve su arıtım otomasyonu ile, şebekenin uzaktan izlenmesi ve hızlı ve etkin bir şekilde kontrolünün sağlanması mümkündür. Böylece; daha güvenilir, sürekli ve kaliteli su arıtımı ve su dağıtımı, olası duruma gelir. Sistem bilgileri arşivlenebilir ve istatistiksel raporlar ile en etkin ve ekonomik işletme yönetimi sağlanır.

Bütün teknik ayrıntıların dışında, SCADA yazılım paketleri endüstriyel tesislerde alt yapı yazılım görevini üstlenmeli ve fabrika içi ile dışındaki ağlara bağlanarak şirketin bütün katmanlarının uyum içerisinde çalışmasına imkan vermelidir. SCADA işletme genelinde herkese, her zaman erişebilecekleri, gerçek zamanlı ve ayrıntılı bilgiyi sağlar.