Enstrüman Seçimi

Projelerimizde, yapılacak işlere uygun olarak enstrümanların seçimi yapılır.

Sıcaklık ölçümü: Sıcaklığı ölçülecek olan siteme uygun olarak, Thermocuple (Fe-Const), Pt100, Pt1000, RTD gibi; enstrümanlar seçilir. Bu enstrümanların hangi noktadan ölçüm yapacağına göre, pozisyonlaması yapılır. Okunacak olan değerin tipine göre kablolamasına karar verilir ve kablosu çekilir.

Akış Ölçümü: Bir sistemde, sıvı akışı varsa ve önem arz ediyorsa; akışın olup olmadığını algılayacak sensörler kullanılır. Bu sensörler, akışın olacağı hat üzerine uygun olarak montajlanır. Gerekli değer ölçümünü yapacak ve bu ölçüm değerini sisteme taşıyacak kablolama yapılır.

Seviye Ölçümü: Sistemde, sitem için önem arzeden ve işlemler sırasında kullanılan materyeallerin seviyeleri kontrol altında tutulmak istenebilir. Bunların seviye bilgilerinin devamlı olarak kullanılması ve gerektiğinden uyarılar oluşturmak gerekebilir. Bu durumda da çok değişik tipte seviye sensörleri (Puls radar, yönlendirilmiş radar, ultrasonik, kapasitif, temaslı gibi) kullanılır.

Elektriksel değer okuyucular: Sistemdeki akım, gerilim, omaj, faz farkı gibi elektriksel değerlerin durumu da önemliyse ve bu değerlerle işlemler yapılacaksa uygun özellikte okuyucu sistemler kurulur ve kullanılan Plc ve kontrol sistemine göre kablolaması yapılır.

Bu değerler dışında da, otomasyonu yapılacak prosesin durumuna göre, gerekli donelerin ölçümünü sağlayacak başka tip sensörlere de ihtiyaç olabilir. Yapılacak işin durumuna göre sensör seçimi doğru olarak yapılmalıdır.

Özellikle kompleks olan proseslerde enstrüman seçimi önemli bir noktadır.Uygun olmayan değerlerdeki enstrüman seçimi tüm prosesteki akısı, kaliteyi ve verimi olumsuz etkiler. Örneğin flowmetreden geçecek malzemenin kimyasal özellikleri iyi incelenmez ise flowmetreden gerçek değerler okunamaz ve kısa süre sonra bu flowmetre kullanılamaz.

Karınca Mekatronik çok çeşitli projelerde çalıştığı için yılların verdiği tecrübe ve enstrüman tedarikçileri ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda enstrüman seçiminde doğru marka, doğru özellik ve doğru değerleri yakalayarak müşterilerine maksimum verimlilik ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.